Odbery krvi v roku 2019 – Prievidza

Slovenský Červený kríž, územný spolok Prievidza Vás v roku 2019 pozýva na tieto odbery krvi …

Slovenský Červený kríž, územný spolok Prievidza Vás v roku 2019 pozýva na tieto odbery krvi:

Kedy ? 
15. februára 2019
14. júna 2019
30. augusta 2019
6. decembra 2019

O koľkej?
Vždy od 08.00 do 10.00 hod.

Kde ? 
Kultúrny dom sídl. Necpaly, Prievidza

Prineste si so sebou :
– preukaz totožnosti
– preukaz poistenca
– legitimáciu darcu krvi

Viac info o darovaní krvi nájdete na našej stránke www.darujkrv.redcross.sk