Odbery krvi v roku 2020 – Prievidza

Slovenský Červený kríž, územný spolok Prievidza Vás v roku 2020 pozýva na tieto odbery krvi …

Slovenský Červený kríž, územný spolok Prievidza Vás v roku 2020 pozýva na tieto odbery krvi:

Kedy ?
13. februára 2020
28. augusta 2020
4. decembra 2020

O koľkej?
Vždy od 08.00 do 10.00 hod.

Kde ?
Kultúrny dom sídl. Necpaly, Prievidza

Viac info o darovaní krvi nájdete na našej stránke www.darujkrv.redcross.sk

Prineste si so sebou :
– preukaz totožnosti
– preukaz poistenca
– legitimáciu darcu krvi