Dar od Korzo Prievidza Shopping Centrum

Slovenský Červený kríž, územný spolok Prievidza ďakuje Korzo Prievidza Shopping Centru za finančnú pomoc vo výške 3 630,- €. Financie sme použili na zakúpenie stanu, ktorý slúži na plnenie úloh SČK. V momentálnej situácii na zabezpečovanie filtra pred vstupom do NsP Bojnice.