Oceňovanie darcov krvi – 20. september 2023

Dňa 20. septembra 2023 sme ocenili v KaSS Prievidza plaketou J. Jánskeho bronzovou 169 darcov, striebornou 103 darcov, zlatou 68 darcov, diamantovou 15 darcov a medailou J. Kňazovického 8 darcov. Spolu to je 363 darcov krvi. Darcom srdečne blahoželáme a prajeme pevné zdravie.