Oceňovanie darcov krvi – 25. september 2019

Darovanie krvi je jeden z najhumánnejších ľudských činov. Preto Slovenský Červený kríž, územný spolok v Prievidzi pravidelne oceňuje bezpríspevkových darcov krvi plaketami profesora Jána Janského alebo pamätnými medailami profesora Jána Kňazovického za mnohonásobné darovanie krvi. Tento rok si v prievidzskom dome kultúry prevzalo 25. septembra toto morálne ocenenie 324 darcov.