Oceňovanie darcov krvi – Bronz 2015

Oceňovanie darcov krvi 22.09.2015 bronzovou plaketou.