Ukážky prvej pomoci – 10. september 2021

Dňa 10. septembra 2021 sme si pri príležitosti Svetového dňa prvej pomoci pripravili pre verejnosť ukážky prvej pomoci na Námestí Slobody v Prievidzi.

V humanitárnom stane SČK si záujemcovia mohli pod vedením skúsených dobrovoľníkov prakticky vyskúšať základy kardiopulmonálnej resuscitácie s využitím Automatického externého defibrilátora, naučiť sa správne postupy pri bezvedomí, dusení, či krvácaní.Veríme, že aj táto aktivita prispela k zlepšeniu dôležitých zručností obyvateľov nášho mesta. 😊

Projekt bol podporený z Participatívneho-komunitného rozpočtu TSK.