Kontrola lekárničiek

Policajti z Okresného dopravného inšpektorátu v Prievidzi spolu s pracovníkmi Slovenského Červeného kríža pripravili preventívno-výchovnú kontrolu na cestách. Uskutočnila sa v utorok 7. júla od 9. do 12. hodiny. Kontrola bola zameraná na dodržiavania pravidiel cestnej premávky vodičmi, pričom kontrolovaní šoféri boli podrobení orientačnému preskúšaniu z poskytovania prvej pomoci zraneným. Kontrolovali sa aj lekárničky a ich obsah. Cieľom preventívno-výchovnej kontroly je zistiť, ako vedia vodiči poskytnúť prvú a oboznámiť ich v prípade nedostatkov so základnými úkonmi pri poskytovaní prvej pomoci.

Policajti z Okresného dopravného inšpektorátu v Prievidzi spolu s pracovníkmi Slovenského Červeného kríža pripravili …

Ďalšie články