Kurz opatrovania

Slovenský Červený kríž, územný spolok Prievidza ponúka 226-hodinový akreditovaný kurz opatrovania s platnosťou v SR a zahraničí.
Rozhodnutie MPSVaR SR o udelení akreditácie:
č.s. 73/2010-I/20, č.z. 22929/2010 zo dňa 14.4.2011;
č.s. 8688/2013-M_OSS, č.z. 13227/2013 zo dňa 13.3.2013;
č.s. 4275/2015-M_OSS, č.z. 10346/2015 zo dňa 2.3.2015;
č.s. 11105/2016-M_OSS, č.z. 23060/2016;
č.s. 6035/2017-M_OSS, č.z. 2821/2017;
č.s. 6036/2017-M_OSS, č.z. 13829/2017.

Rozsah kurzu:

Teoretická výučba – 105 hodín:

 • úvod do opatrovateľstva,
 • komunikácia a etika v opatrovateľstve,
 • práca s klientom, anatómia,
 • psychológia, životospráva, základy fyzioterapie …

Praktická výučba – 43 hodín:

 • simulované situácie,
 • nácvik jednotlivých postupov v malej skupine,
 • prípadové štúdie,
 • individuálny nácvik praktickej časti s využitím rôznych pomôcok

Odborná prax – 72 hodín:

 • Domov dôchodcov Bojnice

Skúšky – 6 hodín:

 • test a praktická skúška

Absolvent kurzu je schopný:

 • komplexne ovládať problematiku opatrovateľskej starostlivosti
 • ​​aktívne, samostatne a tvorivo využívať získané odborné vedomosti a zručnosti​
 • v mimoriadnych situáciách vedieť pohotovo poskytnúť prvú pomoc a privolať lekára,
 • pristupovať ku klientovi taktne a rozvážne, v súlade so zásadami etiky a morálky, ako aj s poznatkami z psychológie zdravotne postihnutej osoby a starších ľudí 

Naše výhody:

 • vysoká kvalita kurzov
 • ​kvalifikovaní lektori 
 • ​​celosvetová a v zahraničí uznávaná organizácia
 • malý počet účastníkov v kurze, individuálny prístup
 • študijné materiály v cene kurzu
 • výhodné ceny kurzov, rôzne zľavy
 • možnosť splátok bez navýšenia ceny

Termíny aktuálne otvorených Kurzov opatrovania nájdete na našej webstránke v ľavom paneli, v sekcii Aktivity.