Miestny spolok Chrenovec-Brusno

Andrej Oroszi,
predseda Miestneho spolku
SČK v Chrenovci-Brusne

 

Slovenský Červený kríž,
miestny spolok
Chrenovec-Brusno
972 32 Chrenovec-Brusno

+421 948 448 640

facebook.com/SCKChrenovecBrusno

sckchrenovec@gmail.com