Miestny spolok Kanianka

Máme novú webovú stránku – www.sckkanianka.sk.