Nauč sa prvú pomoc!

Slovenský Červený kríž, územný spolok Prievidza pozýva širokú verejnosť na ukážky prvej pomoci, ktoré sa uskutočnia v piatok 10. septembra 2021 od 9.00 do 13.00 hod. na Námestí Slobody v Prievidzi. 😊

V humanitárnom stane SČK si budete môcť pod vedením skúsených dobrovoľníkov prakticky vyskúšať základy kardiopulmonálnej resuscitácie s využitím Automatického externého defibrilátora, naučiť sa správne postupy pri bezvedomí, dusení, krvácaní, či pri ošetrovaní zlomenín.

Tešíme sa na vás. ☺

Projekt bol podporený z Participatívneho-komunitného rozpočtu TSK.