Nový Miestny spolok SČK Kanianka

Vážení priatelia. 

Dňa 27. januára 2018 sa konala ustanovujúca schôdza na ktorej za prítomnosti zakladajúcich členov, riaditeľky SČK, územného spolku Prievidza Mgr. Renáty Lukáčiovej a predsedu SČK, územného spolku Žilina Petra Martineka vznikol Slovenský Červený kríž, miestny spolok Kanianka.

Na ustanovujúcej schôdzi bol zvolený predseda Miestneho spolku SČK Kanianka, Samuel Štorcel.

Slovenský Červený kríž, miestny spolok Kanianka sa bude zameriavať na školenia prvej pomoci zážitkovou metódou, dobrovoľné darcovstvo krvi, ukážky prvej pomoci, Asistenčné služby prvej pomoci a činnosť s deťmi a mládežou.

Už čoskoro sa môžete tešiť na ďalšie informácie. 
Vopred vám ďakujeme za podporu. 

Webová stránka Miestneho spolku SČK v Kanianke – www.sckkanianka.sk

Dňa 27. januára 2018 sa konala ustanovujúca schôdza na ktorej vznikol Slovenský Červený kríž, miestny spolok Kanianka …

Ďalšie články