Priama finančná podpora

Venujte nám finančný príspevok na podporu činnosti.

Činnosť nášho územného spolku môžete podporiť:

  • pravidelným príspevkom cez trvalý platobný príkaz,
  • jednorazovým darom z Vášho účtu na náš účet: 

​IBAN: SK 40 0200 0000 0000 0243 5382

BIC SWIFT kód (Bank Identifier Code): SUBASKBX

Banka: Všeobecná úverová banka, a. s.

* Poznámka: Do správy pre prijímateľa uveďte “Dar”.

ĎAKUJEME!