Memoriál MUDr. Vladimíra Harineka, Žilina 2018

Memoriál MUDr. Vladimíra Harineka je súťaž dobrovoľných záchrancov. 

Výsledky 26. ročníka Memoriálu MUDr. Vladimíra Harineka

Takmer 150 súťažiacich, desiatky rozhodcov, figurantov a maskérov SČK boli od skorého sobotného rána v uliciach Žiliny. Počas celoslovenskej súťaže mali možnosť nielen porovnať si svoje vedomosti a zručnosti, ale tiež ukázať širokej verejnosti, aké dôležité je vedieť poskytnúť prvú pomoc. Na súťažných stanovištiach ošetrovali veľké krvácanie, resuscitovali, pomáhali pri dopravnej nehode, upokojovali zmätených ranených, volali záchranku. V situácii, pri ktorej poskytovali pomoc raneným bojovníkom zo 16. storočia, nemali k dispozícii žiadne moderné lekárničky a ich úlohou bolo improvizovať a ošetriť ich za pomoci svojich vedomostí a zručností z 21. storočia. 
Ošetrením neznámeho človeka na ulici počas presunu z jedného stanovišťa na druhé súťažné družstvá preukázali ľudskosť a empatiu. Následne sa dozvedeli, že šlo o tajné stanovište a nie o náhodnú udalosť.
Pri všetkých situáciách bola okrem týchto zručností mimoriadne dôležitá ochota pomôcť a tímová práca. Družstvá červenokrižiakov znova potvrdili, že nič z toho im nechýba.

Súťažilo sa v dvoch vekových kategóriách – dospelí a mladí ľudia od 15 do 18 rokov. 
V kategórii dospelých prvé miesto získali súťažiaci z Martina, druhé miesto obsadilo družstvo z Bratislavy a bronz si odniesli červenokrižiaci z Banskej Bystrice.

V kategórii do 18 rokov vyhralo družstvo z Bratislavy, striebro získali súťažiaci zo Sniny a na treťom mieste sa umiestnili mladí ľudia z Humenného. 

Tešíme sa opäť o rok!

Vyhodnotenie – tabuľka

*****************************************************************************************************************

Memoriál MUDr. Vladimíra Harineka je súťaž dobrovoľníkov SČK v poskytovaní laickej prvej pomoci. 

26. ročník súťaže sa bude tento rok konať v Žiline. Podstatou jej vzniku bola myšlienka lekára MUDr. Vladimíra Harineka o nevyhnutnosti intenzívnej výučby prvej pomoci medzi laikmi.

Jeho presvedčenie o dôležitosti praktických kurzov prvej pomoci pre verejnosť sa ukázalo ako správne a veľmi dôležité. Veď práve laici „nezdravotníci“ sú prvými na mieste nehody, či krízovej situácie. Vykonať život zachraňujúce úkony je potrebné ešte pred príchodom záchranky. Práve tých pár minút je rozhodujúcich. 

Na počesť MUDr. Harineka každý rok v inom meste súťažia červenokrížski nadšenci – laici, ktorí sa prvej pomoci venujú počas celého roka. Na súťažných stanovištiach prístupných aj verejnosti si môžu preveriť svoje vedomosti a praktické zručnosti. V tomto roku sa súťaže zúčastní 30 družstiev vo dvoch vekových kategóriách, od 15 do18 rokov a od 18 rokov vyššie.

Úspešnosť organizácie súťaže vyžaduje spoluprácu zamestnancov, dobrovoľníkov, rozhodcov, figurantov i maskérov. Majú na starosti celé zákulisie, aby náročná súťaž prebehla hladko a všetci súťažiaci mali zabezpečené rovnaké podmienky. Ich ochota a zanietenosť je pre túto prácu neoceniteľná. Partnermi súťaže sú aj organizácie, ktoré aktivity SČK podporujú celoročne a vďaka ktorým je výučba prvej pomoci dostupná stále širšiemu publiku.

Tlačová správa