Svetový deň prvej pomoci 2010

Druhú septembrovú sobotu si každoročne národné spoločnosti Červeného kríža a Červeného polmesiaca pripomínajú Svetový deň prvej pomoci. Motto tohtoročného dňa je „PRVÁ POMOC PRE VŠETKÝCH".

Druhú septembrovú sobotu si každoročne národné spoločnosti Červeného kríža a Červeného polmesiaca pripomínajú Svetový deň prvej pomoci. Motto tohtoročného dňa je „PRVÁ POMOC PRE VŠETKÝCH".

Aj tridsaťosem územných spolkov Slovenského Červeného kríža sa najmä 11. septembra 2010, ale i celý mesiac, svojimi aktivitami pripojí k celosvetovému dňu. Počas osláv tohto dňa predvedú ukážky prvej pomoci, ošetrovanie najčastejších poranení detí i dospelých, poradia ako reagovať pri situáciách ohrozujúcich život či zdravie človeka. V niektorých regiónoch sa uskutočnia i mobilné odbery krvi.

Neraz práve jednoduchý, ale správne prevedený úkon či hmat, alebo ošetrenie môžu zachrániť to najcennejšie, čo máme – život. Čas strávený pri získavaní vedomostí ako poskytnúť prvú pomoc nie je nikdy časom strateným. To, čo sa naučíte, môže pomôcť vám, vašim najbližším, priateľom, ale aj náhodnému človeku v núdzi.