Svetový deň prvej pomoci 2011

Druhú septembrovú sobotu si každoročne národné spoločnosti Červeného kríža a Červeného polmesiaca pripomínajú Svetový deň prvej pomoci. Motto tohto roka je: „PRVÁ POMOC SA TÝKA NÁS VŠETKÝCH“

Všetci sme viac alebo menej zraniteľní, ale všetci sme schopní naučiť sa poskytovať prvú pomoc na záchranu života. Toto je kľúčový odkaz Medzinárodnej federácie ku Svetovému dňu prvej pomoci. Národné spoločnosti ČK/ČP organizujú rôzne aktivity, ktorých cieľom je zvyšovať povedomie verejnosti o dôležitosti prvej pomoci a prevencii úrazov.

V roku 2010 sa viac ako 20 miliónov ľudí a viac ako 800 000 dobrovoľníkov ČK / ČP zúčastnilo na aktivitách a učili sa prvú pomoc počas slávností Svetového dňa prvej pomoci v rôznych častiach sveta

Motto tohto roka je : „ PRVÁ POMOC SA TÝKA NÁS VŠETKÝCH “

Medzinárodná federácia ČK a ČP sa zaviazala rozširovať programy prvej pomoci a pokračovať v zlepšovaní ich kvality. Znalosti prvej pomoci a zručnosti poskytovania prvej pomoci by mali byť dostupné pre VŠETKÝCH. Je to ustanovené v revidovanej Politike Prvej pomoci z októbra 2007. Stále viac ľudí a dobrovoľníkov by mali mať možnosť zabezpečiť kvalitnú prvú pomoc od základu spoločnosti.

 

Každý človek má potenciál naučiť sa poskytnúť prvú pomoc a zachrániť život.
Medzinárodná federácia presadzuje, aby bola Prvá pomoc dostupná pre všetkých, predovšetkým ale dobrovoľným komunitám.
Prvá pomoc je čin ľudskosti, ukazujúci ochotu zachrániť život bez akejkoľvek diskriminácie a s rešpektom voči rozmanitosti.
Oslavujeme množstvo zachránených životov dobrovoľnými zdravotníkmi a laikmi, ktorí sa naučili poskytovať prvú pomoc.