Svetový deň prvej pomoci 2015

V tomto roku upriamujeme pozornosť na seniorov. S pribúdajúcim vekom sú možno častejšie odkázaní na pomoc druhých, no aj oni sa môžu stať hrdinami a zachrániť život.

Schopnosť naučiť sa tie najnutnejšie zásady prvej pomoci má každý z nás, bez ohľadu na vek, pohlavie či vzdelanie. Aj na toto upozorňuje v poradí už šestnásty Svetový deň prvej pomoci.
Slovenský Červený kríž (SČK) spolu s ďalšími národnými spoločnosťami z celého sveta si Svetový deň prvej pomoci pripomína rôznymi sprievodnými akciami, mnohé z nich sa v týchto dňoch zamerali práve na seniorov.

„Keďže naši starkí sú aktívni, rozhodli sme sa pre nich pripraviť ukážky prvej pomoci,“ hovorí Michaela Letanovská zo SČK, územný spolok Rožňava, ktorý prevádzkuje zariadenie opatrovateľskej služby pre seniorov. „Naším cieľom je, aby naši seniori dokázali v rôznych situáciách pomôcť nielen sami sebe, ale i svojim blízkym či vnúčatkám. Naučíme ich ako poskytnúť predlekársku starostlivosť pred príchodom záchranky, no budeme sa tiež venovať najčastejším úrazom, s ktorými sa môžu práve seniori stretnúť. Pozvaní sú nielen klienti nášho zariadenia, stretnutie je otvorené aj záujemcom z ostatných zariadení v našom meste,“ dodáva.

„Mnohí zo seniorov žijúcich v komunitách zariadení sociálnych služieb sa spoliehajú na znalosti a opateru zdravotníkov, no práve oni môžu byť prví, ktorí si všimnú nekoordinovanú chôdzu, závrate či nesprávnu artikuláciu svojho suseda,“ hovorí koordinátorka prvej pomoci SČK Silvia Erdélyiová. „Seniori sú vnímavou, citlivou a z nášho pohľadu znevýhodnenou skupinou. Znalosti z poskytovania prvej pomoci, ktoré získali, už často nie sú aktuálne a treba si ich pripomenúť. Na našich kurzoch prvej pomoci radi privítame aj osamelo žijúcich starších ľudí, obnovia si nielen zásady prvej pomoci , ale môžu stretnúť aj nových priateľov“, poznamenáva Erdélyiová.

Pracovníkov a dobrovoľníkov SČK môžete v nasledujúcich dňoch stretnúť v slovenských mestách a obciach pri organizovaní ukážok prvej pomoci pre školy a širokú verejnosť, pri realistických znázorneniach poranení a ich následnom ošetrovaní či iných prezentáciách v spolupráci so zložkami Integrovaného záchranného systému. A práve v sobotu, 12. septembra, sa v rumunskej Bukurešti odohráva celoeurópska súťaž Červeného kríža v poskytovaní prvej pomoci FACE. Nechýba na nej ani družstvo SČK, ktorému držíme palce!