Celoslovenská súťaž dospelých v poskytovaní prvej pomoci

Slovenský Červený kríž sa venuje výučbe prvej pomoci rôznym spôsobom, organizuje prednášky, ukážky základných záchranných úkonov a ponúka niekoľko druhov kurzov prvej pomoci. Svoje zručnosti a znalosti v jej poskytovaní si každoročne žiaci a študenti overujú na súťažiach. Od roku 1992 Slovenský Červený kríž organizuje aj celoslovenskú súťaž dospelých v poskytovaní prvej pomoci – Memoriál MUDr. Vladimíra Harineka.

Súťažiaci nie sú zdravotníci. Sú to bežní ľudia – laici, ktorí sa však s veľkým nadšením venujú laickej prvej pomoci. Počas roka sa pravidelne stretávajú a trénujú.

Memoriál nesie meno lekára a priekopníka výučby prvej pomoci zdravotníkov aj laikov, MUDr. Vladimíra Harineka, ktorý svoj život venoval záchrane životov tých druhých. Presadzoval poskytovanie účinnej laickej prvej pomoci pri nešťastiach, úrazoch a náhlych vážnych ochoreniach. Prostredníctvom spolupráce so Slovenským Červeným krížom pomáhal rozširovať rady laikov schopných poskytnúť prvú pomoc.

MUDr. Harinek sa aktívne zúčastnil prvého ročníka celoslovenskej súťaže v roku 1992. Vo februári 1993 však zahynul pri leteckej havárii, v službe pri prevoze chorého dieťaťa. Na jeho počesť sa Slovenský Červený kríž rozhodol pomenovať každoročnú celoslovenskú súťaž po ňom.

2020

V roku 2020 bola celoslovenská súťaž kvôli opatreniam proti COVID-19 zrušená. 

2016

24. ročník súťaže sa konal v Snine dňa 24. – 26. júna 2019