Krajina záchrancov

V roku 2013 odštartovala spoločnosť  Pfizer projekt „Krajina záchrancov“ s cieľom naučiť čo najväčší počet Slovákov poskytnúť prvú pomoc. Ambiciózny projekt podporil Slovenský Červený kríž, Svetová zdravotnícka organizácia na Slovensku a televízia JOJ ako hlavný mediálny partner projektu. „Veľmi ma teší, že som sa dožil doby, kedy sa prvá pomoc na Slovensku stala diskutovanou témou. Je skvelé sledovať, že ľudí, ktorí chcú vedieť zachrániť život, pribúda,“ povedal doc. MUDr. Viliam Dobiáš, PhD. prezident Slovenského Červeného kríža a odborný garant projektu (2013 – 2022).

Krajina záchrancov sprístupnila e-learningový systém výučby prvej pomoci bežným ľuďom. Osem lekcií zo základov poskytovania prvej pomoci bolo možné zvládnuť v dvojhodinovom e-learningovom kurze. Náučné videá, animácie a odborné komentáre priblížili postup prvej pomoci od prvého kontaktu s postihnutým až po zvládnutie šoku, krvácania, zlomeniny či zástavy dýchania. Stránku prvapomoc.sk počas 10- ročného obdobia navštívilo približne 189 000 záujemcov, e – learningový kurz úspešne absolvovalo okolo 10 tis. študentov. Po čase pribudli mobilná aplikácia a séria videí „Sedlácka prvá pomoc (SEPRP)“. Vďaka programu „Aj vášho kolegu môže v práci poraziť“ sa prvá pomoc navyše stala aj obľúbenou „teambuildingovou“ aktivitou.  Krajina záchrancov podporovala možnosť absolvovať kurzy prvej pomoci priamo na pracovisku.

Významné ocenenia projektu

2013 – Ocenenie Via Bona Slovakia, kategória Dobrý partner komunity

2014 – Zlatý záchranársky kríž za kreatívny prístup k osvete a vzdelávaniu

2018 – Nominácia Krištálové krídlo

Každý úspešný projekt si zaslúži nové vízie, inovácie a vysokú profesionálnu úroveň nielen z pohľadu zdieľaných informácií (guidelines ERC 2020).  Nová a modernejšia verzia projektu, úplná funkčnosti e-learningového systému výučby prvej pomoci vyžadujú svoj čas.  Preto je projekt momentálne ukončený. O spustení inovovaného projektu Vás budeme informovať.