Prvá pomoc a SČK

Slovenský Červený kríž sa výučbe prvej pomoci venuje od svojho vzniku – v roku 1919. Už takmer storočie učíme verejnosť základné pravidlá poskytovania laickej prvej pomoci, ako môže každý z nás, kto získa potrebné zručnosti v prvej pomoci, pomôcť človeku v núdzi.

Počas celého roka pripravujeme osvetové akcie, realizujeme ukážky prvej pomoci pre širokú verejnosť, pripravujeme súťaže v poskytovaní prvej pomoci pre žiakov a študentov základných a stredných škôl a dospelých. Projektom prvej pomoci sa intenzívne venuje aj Mládež Slovenského Červeného kríža a s jednoduchými technikami prvej pomoci zoznamujeme už deti od predškolského veku. Na celom Slovensku pravidelne organizujeme akreditované kurzy prvej pomoci v rozsahu 8, 16 a 33 hodín.