Prvá pomoc a SČK

Slovenský Červený kríž sa výučbe prvej pomoci venuje od svojho vzniku – v roku 1919. Už takmer storočie učíme verejnosť základné pravidlá poskytovania laickej prvej pomoci, ako môže každý z nás, kto získa potrebné zručnosti v prvej pomoci, pomôcť človeku v núdzi.

Počas celého roka pripravujeme osvetové akcie, realizujeme ukážky prvej pomoci pre širokú verejnosť, pripravujeme súťaže v poskytovaní prvej pomoci pre žiakov a študentov základných a stredných škôl. Veľmi známy je Memoriál MUDr. Vladimíra Harineka – celoslovenská súťaž v poskytovaní prvej pomoci dospelých,  ktorý má za sebou už 28 ročníkov.

Projektom prvej pomoci sa intenzívne venuje aj Mládež Slovenského Červeného kríža. S jednoduchými život zachraňujúcimi úkonmi v prvej pomoci zoznamuje deti od predškolského veku.

Slovenský Červený kríž sa pri tvorbe projektov, metodík a nových kurzov v prvej pomoci pridržiava odporúčaní v prvej pomoci – guidelines. Nové odporúčania vyhlasuje každých 5 rokov Európska resuscitačná rada v spolupráci s inými odbornými a profesionálnymi organizáciami, napr. Medzinárodnou federáciou Červeného kríža a Global First Aid reference centre v Paríži. Nové odporúčania – Guidelines TU.

V rámci celého Slovenska pravidelne organizujeme Kurzy prvej pomoci v rozsahu 8, 16 a 33 hodín, ktoré získali akreditáciu Ministerstva zdravotníctva SR.

Naučte sa aj Vy poskytovať prvú pomoc so Slovenským Červeným krížom a staňte sa hrdinom pre svoju rodinu a kolegov.