Súťaže prvej pomoci

Súťaže prvej pomoci sú jednou z našich hlavných aktivít v oblasti prvej pomoci.

Žiaci základných škôl a študenti stredných škôl, ktorí počas školského roka navštevujú krúžky prvej pomoci, si každý rok v mesiacoch máj a jún majú možnosť porovnať svoje vedomosti a zručnosti v prvej pomoci. Územných súťaží Družstiev mladých zdravotníkov I. a II. stupňa základných škôl a Družstiev prvej pomoci (stredné školy) sa každoročne zúčastní vyše 6-tisíc súťažiacich a 1 200 družstiev.

Aj deti v predškolskom veku sú schopné naučiť sa jednoduché úkony a v prípade potreby dokážu správne poskynúť prvú pomoc – v materských školách sa koncom školského roka realizujú Prehliadky družstiev malých zdravotníkov.