Akcia v spolupráci s OD Kaufland pod názvom „Pomáhame potravinami“

Akcia v spolupráci s OD Kaufland pod názvom „Pomáhame potravinami“ v mesiaci október 2021 (presnejšie 14. 10. 2021). Všetky potraviny, ktoré boli darované sa prerozdelili do mnohých krabíc a tie sa dostali koncovým prijímateľom. Boli nimi občania a rodiny, ktoré sú v núdzi (samostatne žijúci rodič s viacerými deťmi s nízkym príjmom alebo to boli seniori s nízkym príjmom). Aj vďaka vám sme pomáhali a pomohli nejednému ťažkému osudu. Veľká vďaka patrí zamestnancom SČK, ktorí na tom pracovali a hlavne zapojeným DOBROVOĽNÍKOM, ktorých bolo nemálo (ODPRACOVALI PRE NÁS NEJEDNU DOBROVOĽNÍCKU HODINU) a ľuďom, ktorým sa otvorilo srdce ❤ a v ten jeden deň prispeli a darovali potraviny podľa uváženia. Vyzbieralo sa cez 500 kg trvanlivých potravín a 340 kg sme dostali od OD Kaufland. Všetci ktorí ste prispeli, „Veľké ďakujeme“ 😍❤😉 Ste super 😉

Ďalšie články