Aktivity kancelárie prvého kontaktu

Vážení naši sledovatelia a priatelia.

Kancelária prvého kontaktu sa vyvíja a prispôsobuje požiadavkám aj verejnosti a potrebám obyvateľstva. Od 1. marca mení zameranie činnosti, ako môžete vidieť v pláne aktivít, už ďalší mesiac si je z čoho vybrať.

Z aktivít si môžete vybrať tie, ktorých by ste sa radi zúčastnili.

Chceli by sme Vás poprosiť, ak by ste o nejakú mali záujem, sa na aktivitu prihlásili telefonicky, e-mailom alebo osobne u nás na sekretariáte SČK (z kapacitných dôvodov). Zmena programu je v réžií organizácie.

SČK, územný spolok Rimavská Sobota

so sídlom: Hurbanova 15, RS.

kontakt na čísle: 0911 558 926

e-mail: help.rs@redcross.sk rimavskasobota@redcross.sk

O aktivitách na ďalšie mesiace Vás budeme priebežne informovať.

Veríme, že tieto aktivity privítate. Prihlásiť sa môžu deti, dospelí, ale i seniori.

Zúčastnení môžu získať i nejaký benefit (ktorý ostáva prekvapením).

Tešíme sa na spoluprácu s Vami.

apríl 2023

Ďalšie články