Kurzy opatrovania – znova

aj v roku 2024 „Kurzy opatrovania“ pre Vás

Chcete pracovať ako opatrovateľka v SR alebo v zahraničí? Potrebujete kurz opatrovania.

ROZSAH: 226 HODINOVÝ KURZ

Máte možnosť ho absolvovať pod hlavičkou celosvetovej a v zahraničí vysoko uznávanej humanitárnej organizácie Červeného kríža! Územný spolok Slovenského Červeného kríža v Rimavskej Sobote – ktorého hlavnou náplňou činnosti je práca v zdravotníckej a sociálnej oblasti a má s ňou dlhoročné praktické skúsenosti, uskutoční kurz opatrovania v rozsahu 226 hodín.

Kurz opatrovania je akreditovaný MPSVaR a je platný v SR aj v zahraničí. Ako náš kurz prebieha? Prednášajú dlhoroční, skúsení lektori – odborní lekári, zdravotnícki a sociálni pracovníci v príjemnom prostredí domu, v moderne zariadenej učebni vybavenej technikou. Kvalitný praktický nácvik nacvičujeme v špeciálne zariadenej demonštračnej miestnosti s vybavením pre prácu s ležiacim starým a chorým človekom. Následne absolvujete prax v domove dôchodcov. Po absolvovaní kurzu dostanete Osvedčenie v slovensko-nemeckom alebo slovensko-anglickom jazyku a tiež výučbové knižky.

Nezamestnaní záujemcovia, majú možnosť preplatenia kurzu prostredníctvom príslušného UPSVR.

O bližších podmienkach sa informujte na príslušnom UPSVR, kde ste evidovaní. Žiadosť na UPSVR je potrebné podať ešte pred začiatkom kurzu (min. 14 dní pred začiatkom) !!!

PRIHLÁŠKY adresa: https://redcross.sk/rimavska-sobota/kontakt/

Ďalšie články