Kurzy opatrovania

https://redcross.sk/kurzy/kurz-opatrovania/

PRIHLÁŠKY na adrese:

https://redcross.sk/rimavska-sobota/kontakt/

O bližších podmienkach sa informujte na príslušnom UPSVR, kde ste evidovaní. Žiadosť na UPSVR je potrebné podať ešte pred začiatkom kurzu (min. 14 dní pred začiatkom) !!!

Ďalšie články