Oceňovanie darcov krvi

https://redcross.sk/daruj-krv/ocenovanie-darcov-krvi/

Príprava oceňovania bezpríspevkových darcov krvi (BDK) sa realizuje v priebehu celého kalendárneho roka. Návrhy na udelenie ocenení zbierame v spolupráci HTO v RS a HTO v RA po každom odbernom dni. A samotné oceňovanie sa u nás realizuje 1x/ročne, vždy v období koncom roka v rámci nádhernej dôstojnej akcii, ktorej pomenovanie je „Slávnostný aktív oceňovania darcov krvi“. Koncom novembra v RS a začiatkom decembra v RA.
No „COVID“ nám to i tohto roku trochu zamiešal a oceňovanie sa na slávnostnom aktíve nekoná i keď plánované a pripravované sme to mali, na poslednú chvíľu z ohľadom na zhoršujúcu sa pandemickú situáciu došlo k zrušeniu akcie.
Samozrejme všetci darci krvi, môžu svoju plaketu očakávať, lebo my im ju zašleme poštou. V Rimavskej Sobote už došlo k distribúcií plakiet a budúci týždeň svoje ocenenia dostanú darci v okrese Revúca.

Všetkým darcom sa chceme zo srdca 🩸😉POĎAKOVAŤ 🩸😉 za darovanie toho najcennejšieho čo majú a za záchranu ľudských životov, ktoré sa podarilo prostredníctvom aj ich krvi zachrániť.

Z plakety bude mať radosť tohto roku v našom územnom spolku SČK RS 150 darcov

Rok 2021Rimavská SobotaRevúcaspolu
Bronzová plaketa461359
Strieborná plaketa352055
Zlatá plaketa15621
Diamantová plaketa718
Kňazovického medaila617
spolu10941150

Ďalšie články