Pomoc Turecku a Sýrii

dovoľujem si Vás týmto informovať, že na pomoc pri zmierňovaní následkov tejto humanitárnej krízy môže verejnosť prispieť aj prostredníctvom Slovenského Červeného kríža a jeho darovacieho portálu vytvorenom na našej webovej stránke (link):

https://redcross.darujme.sk/zemetrasenie-v-turecku-a-syrii/

Prípadní záujemcovia tak môžu jednoduchým spôsobom (kliknutím na tlačidlo “Chcem pomôcť“)  riadne prispieť finančnou sumou podľa ich rozhodnutia. My vyzbierané prostriedky zašleme prostredníctvom Slovenského Červeného kríža na účet Medzinárodnej federácie Červeného kríža a Červeného polmesiaca. Dodávame, že Slovenský Červený kríž v reakcii na túto výzvu vyčlení z vlastných zdrojov financie ako prejav solidarity s obyvateľmi Turecka a Sýrie. Vyjadrujeme tiež podporu kolegom z Tureckého Červeného polmesiaca a Sýrskeho Červeného polmesiaca, ktorí sú na mieste v plnom nasadení od prvého momentu.

ĎAKUJEME !

Ďalšie články