Prepravná služba

Aj v minulom roku so spoločnosťou Kaufland sa pokračovalo v spolupráci, ktorá pomohla Slovenskému Červenému krížu rozširovať svoje terénne sociálne služby, aby sme sa dostali ešte bližšie k ľuďom, ktorí potrebujú pomoc.

Sen sa stal realitou aj SČK územný spolok Rimavská Sobota dostal auto s plošinou na prepravu osôb s ŤZP vďaka všetkým, ktorí sa zapojili a pomáhali:
Podporovať terénne sociálne služby Slovenského Červeného kríža znamená odbúravať spoločenskú izoláciu ľudí v núdzi. Každým nákupom v Kauflande je teraz pomoc bližšie!

https://redcross.sk/kampan/pomoc-od-kauflandu-je-kazdym-nakupom-blizsie/

Za všetkých, ktorí budú túto službu v našom regióne toto motorové vozidlo používať zo srdca ďakujeme.

viac info: https://redcross.sk/rimavska-sobota/prepravna-sluzba/

Službu môžeme realizovať i vďaka finančnej podpory mesta Rimavská Sobota.

Ďalšie články