Študentská kvapka krvi (ŠKK) 2021

https://redcross.sk/kampan/studentska-kvapka-krvi-2021/

Aj v našom územnom spolku sme sa ako každý rok zapojili do ŠKK. Náš územný spolok má v réžií 2 okresy. Sú nimi okres Rimavská Sobota a okres Revúca, a tým aj 2 hematologicko transfúzne oddelenia (HTO) v nemocnici Svet zdravia RS a HTO Nemocnica RA.

V rámci kampane sme oslovili širokú verejnosť aj všetky stredné školy v oboch okresoch s možnosťou zapojenia sa do kampane. Sme veľmi radi, že kampaň i napriek nie najpriaznivejšej epidemiologickej situácií dopadla v celku fajn.
Malý štatistický prehľad bezpríspevkových darcov v tohtoročnej kampani v našom územnom spolku SČK RS je:

2021 ŠKKRimavská SobotaRevúca
prišlo darovať28399
darovalo22995
prvodarci1627

Ďalšie články