Svetový deň prvej pomoci

Svetový deň prvej pomoci si tohto roku pripomíname už tradične druhú septembrovú sobotu, ktorá tohto roku pripadá na 11. septembra.

Iniciátorom Svetového dňa prvej pomoci je Medzinárodná federácia spoločností Červeného kríža a Červeného polmesiaca (IFRCCS). Pod týmto názvom sa pripomína od roku 2003. Cieľom je zvýšenie povedomia verejnosti o významnej úlohe prvej pomoci v každodenných a krízových situáciách.

Viete, čo je najdôležitejšie pri poskytovaní prvej pomoci? Nebáť sa!!!

Na to, aby ste zachránili ľudský život, Vám stačia dve ruky. A ochota pomôcť. A ak neviete v krízovej situácii ako na to, prípadne sa bojíte ako postupovať pri pomoci v čase pandémie, volajte na tiesňovú linku 155. Operátor Vám poradí ako postupovať krok za krokom.
Číslo 155 volajte pri výskyte výlučne zdravotných ťažkostí, ušetríte tým cenné minúty.

Číslo 112 je číslo integrovaného záchranného systému.

Voláme ho vtedy, ak okrem zdravotných ťažkostí predpokladáme aj potrebu technickej pomoci – hasičov. Príkladom sú dopravné nehody, pády do hĺbky, úrazy v uzavretých a ťažko prístupných priestoroch, pri úniku škodlivých kvapalín, chemikálií, požiari a hrozbe požiaru.
Políciu cez linku 112 žiadajte v prípade podozrenia, že situácia bola spôsobená inou osobou, napr. bitky, napadnutia, pracovné úrazy, agresívne osoby pod vplyvom omamných látok, ozbrojení jedinci.
Ak si nie ste istí tým, na ktoré číslo treba volať, volajte ktorékoľvek.

Operátori 155 aj 112 sú navzájom prepojení v jednom spoločnom centre, vždy v krajskom meste.

Ideálne však je absolvovať kurz prvej pomoci. Nikdy neviete, kedy tieto vedomosti využijete v praxi aj na záchranu Vašich najbližších.

Profesionálne kurzy robíme aj my na Slovenskom Červenom kríži, územný spolok Rimavská Sobota.

Bližšie info na: https://redcross.sk/rimavska-sobota/kontakt/

Zásady prvej pomoci sú také jednoduché, že ľudia si škodia nie tým, že poskytnú prvú pomoc nevhodne, ale že ju neposkytnú vôbec.

Akákoľvek prvá pomoc je lepšia ako žiadna!!!

Každý človek je v núdzi odkázaný na pomoc iných ľudí. Je niekoľko najčastejších situácií, ktoré vyžadujú poskytnutie prvej pomoci. Naučte sa, ako postupovať, ak sa v takejto situácii ocitnete!
Prvá pomoc je bezprostredná pomoc poskytnutá zranenej alebo chorej osobe. Nenahrádza zdravotnícke a lekárske ošetrenie, ale je predpokladom jeho úspešnosti.

Prvú pomoc treba poskytnúť ešte pred príchodom záchrannej služby alebo lekára.

Je to súbor jednoduchých úkonov, ale keďže pomôcky nie sú zväčša k dispozícii, treba improvizovať.

Záchranca musí vedieť:
– zhodnotiť situáciu bez ohrozenia vlastného života,
– zistiť príznaky úrazu, ochorenia,
– poskytnúť prvú pomoc,
– privolať špecializovanú pomoc a odovzdať postihnutého pracovníkom zdravotníckeho  záchranného systému.

Pri výskyte viacerých poranení u jedného postihnutého alebo pri viacerých zranených osobách treba najprv riešiť tie, ktoré priamo ohrozujú život a až po poskytnutí pomoci hľadať ďalšie poranenia.
Medzi život ohrozujúce stavy patria: zastavenie dýchania, zastavenie krvného obehu, veľké vonkajšie krvácanie, bezvedomie a šok.

Ďalšie články