Zriadenie a spustenie MOM už i nás

Aj náš spolok bol oslovený, aby sme v týchto pohnutých časoch boli nápomocní pri riešení pandemickej situácie u nás v regióne. Na podnet a s podporou vedenia z ústredia SČK a MZ SR sme podstúpili tortúru vybavovania pri zriaďovaní MOM na vykonávanie testov PCR Covid-Pass (hradené poisťovňou). Nebolo to jednoduché, pri dodržaní všetkej platnej legislatívy a zabezpečení materiálno-technického vybavenia a personálneho obsadenia (s pomocou vlastných radov, zamestnancov SČK, členov SČK a dobrovoľníkov SČK) sa nám v relatívne krátkom čase podarilo MOM na vykonávanie PCR testov zriadiť aj spustiť.

Od 11. 11. 2021 máme MOMku v plnej prevádzke pre všetkých, ktorí sa na vyšetrenie PCR registrovali cez stránku „korona.gov.sk“.
Každý deň (pondelok – piatok) od: ako nám NCZI plánuje odbery je MOMka otvorená až do 12:00 hodiny.
Veríme, že sme našli ďalší spôsob, ako pomáhať pri riešení celospoločenských problémov a zachovávaní verejného zdravia.

Z úprimného srdca ďakujeme všetkým, ktorí nám pri tejto úlohe pomáhajú.

Držme si palce, aby táto doba čo najskôr pominula a my sme boli v plnom zdraví a dostali sa do starých koľají pri plnení úloh Slovenského Červeného kríža bez prekážok, ktoré nám ochorenie COVID dennodenne kladie pod kolená.

Ďalšie články