3% sú viac ako 2%

Žiadosť o venovanie 2% resp. 3% z Vašich zaplatených daní na podporu a rozvoj  činnosti Slovenského Červeného kríža, územného spolku Rožňava

V roku 2017 budú Vami poskytnuté finančné prostriedky použité na projekty pre seniorov a ľudí so zdravotným znevýhodnením, ktoré im pomôžu skvalitniť život.
 
Akreditovaná služba Domov sociálnych služieb, Dom Humanity Geralda Bergera
01 Vybavenie snoezelen miestnosti
Vďaka Vami poskytnutým finančným prostriedkom sa v minulých rokoch podarilo zrekonštruovať priestory snoezelen miestnosti, ktoré využívajú deti so zdravotným znevýhodnením. Ide o kombináciu voľnočasovej aktivity s príležitostnými terapeutickými intervenciami podľa potreby. Snoezelen slúži najmä ako relaxácia, pretože naše deti sú vystavované veľkej záťaži. Potrebujú oddych a uvoľnenie, aby mohli v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu efektívne fungovať. V tomto roku je našim zámerom zlepšiť vybavenosť tejto miestnosti zakúpením  špeciálnej lampy.
Akreditovaná služba Zariadenie opatrovateľskej služby
02 Fitpark pod holým nebom
Myšlienkou projektu je, aby seniori mali svoj fitpark pod holým nebom, v ktorom nebudú chýbať stroje na cvičenie. Na športovisku budú môcť posilňovať a venovať sa aktívnemu pohybu. Zámerom fitparku je zlepšiť kondíciu a pohybové zručnosti seniorov a zapojiť ich do diania vo svojom okolí. Park sa otvorí aktívnemu oddychu starších ľudí, ale aj ľuďom so zdravotným či sociálnym znevýhodnením. Našim cieľom je poskytnúť seniorom priestor, vytiahnuť ich z izolácie a aj takýmto spôsobom ich zapojiť do diania v komunite. Plán situovania fitparku je v blízkosti Slovenského Červeného kríža, Územného spolku Rožňava v mestskom parku, kde sa seniori budú môcť stretávať aj s ďalšími generáciami. Vo fitparku budú cvičné stroje na precvičovanie ramien, pásu, naťahovacie zariadenie či šliapadlo a nebudú chýbať ani pravidelné tréningy s inštruktorom. Určite nepôjde o zariadenia, ktoré by mali byť náročné pre pohyb starších ľudí.  Súčasťou fitparku bude, informačná tabuľa s popiskami, ako správne na zariadeniach cvičiť, ktoré telesné partie sa cvičením posilňujú a ako zvyšujú pohyblivosť. Vo fitparku sú plánované pravidelné prednášky o zdravom pohybe vhodnom pre seniorov spojené aj s ukážkami cvičení.
Program Slovenského Červeného kríža Prvá pomoc
03 Zdravotnícke brašne
V rámci spolupráce s viacerými organizáciami v našom okrese sme často vyhľadávaný na zabezpečenie zdravotníckych hliadok pri rôznych kultúrno–spoločenských podujatiach našimi dobrovoľníkmi. Naši dobrovoľníci zabezpečujú prvú pomoc aj pri podujatiach v horskom teréne a iných náročných akciách. Vzhľadom k tomu, že ich vybavenosť spočíva  v zdravotníckych brašniach, ktoré sú už zastaralé a nepraktické.  Na základe  odporučení od profesionálov by sme im chceli uľahčiť túto prácu formou náplecných brašní.

 

 

 

 

 

Ďalšie články