3% sú viac ako 2 %

Percentá z dane

Slovenský Červený kríž by bez darov od verejnosti svoju činnosť vykonávať nemohol. V okrese Rožňava Slovenský Červený kríž pre ľudí poskytuje programy Slovenského Červeného kríža a širokú ponuku sociálnych služieb Domov sociálnych služieb, Zariadenie opatrovateľskej služby, Prepravná služba, Vývarovňa, Asistenčná služba, Zapožičiavanie kompenzačných pomôcok. Týmto spôsobom Vás chceme poprosiť o venovanie Vašich 2% z daní Slovenskému Červenému krížu, územnému spolku Rožňava. 

Ďakujeme, že nám pomáhate pomáhať.

 

Slovenský Červený kríž Územný spolok Rožňava Pionierov 8, 048 01 Rožňava
VUB a.s.     SK 70 0200 0000 3500 0243 4582
Tel.č.          0903 993 338
Email          roznava@redcross.sk
Web           roznava.redcross.sk