Bezpečnosť na cestách

Bezpečnosť na cestách

Dňa 09. 08. 2016 vykonalo Okresné riaditeľstvo Policajného zboru  v  Rožňave v spolupráci so Slovenským Červeným krížom v  Rožňave dopravno – preventívnu akciu. Akcia prebiehala na Štítnickej ulici v Rožňave, bola zameraná  na dodržiavanie maximálnej povolenej rýchlosti vodičmi motorových vozidiel, na kontrolu dodržiavania zákazu požívania alkoholických nápojov a  iných návykových látok pred jazdou a počas jazdy, používanie bezpečnostných pásov a kontrolu povinnej výbavy motorového vozidla. Dobrovoľníci Slovenského Červeného kríža skontrolovali autolekárničky a taktiež preverili vedomosti vodičov z poskytovania prvej pomoci.

Skontrolovaných bolo 25 vodičov. 16 vodičov malo správne a kompletne vybavenú autolekárničku u 9 vodičov bola zistená lekárnička s nepoužiteľným obsahom.

Pri preverovaní vedomostí z prvej pomoci 22 vodičov vedelo správne poskytnúť neodkladnú prvú pomoc. 3 vodiči prvú pomoc nevedeli poskytnúť alebo ju poskytli nesprávne.