Hodina o Červenom kríži 2019

Hodina o Červenom kríži 

Slovenský Červený kríž územný spolok Rožňava tradične začiatkom roka realizuje celoslovenskú kampaň „Hodina o Červenom kríži“. Tento ročník je v poradí jedenásty. Hodina o Červenom kríži v tomto roku bude prebiehať v termíne 14.01.2019 – 29.03.2019.

Hodina o Červenom kríži má upriamiť pozornosť na históriu Červeného kríža – najväčšej dobrovoľníckej organizácií na svete, na 7 základných princípov, na myšlienku humanity a činnosť Červeného kríža doma a vo svete. Za týmito slovami sa skrýva omnoho viac, ako sa na prvý pohľad zná. Aktuálna situácia doma i vo svete vyžaduje, aby sme všetci poznali význam 7 základných princípov  a aby sme ich nosili v našom srdci. Cieľom kampane je informovať mladých ľudí o aktivitách Červeného kríža vo svete a na Slovensku, podporovať humanitárne cítenie mladých ľudí, motivovať mladých ľudí, aby sa zapojili do aktivít SČK.

Červený kríž,  medzinárodná pomocná dobrovoľná organizácia vojenskej zdravotníckej služby, bola založená v roku 1863 na medzinárodnej konferencii v Ženeve na podnet švajčiarskeho obchodníka a spisovateľa Jeana Henry Dunanta. Slovenský Červený kríž najstaršia a najväčšia humanitná spoločnosť na Slovensku, začal oficiálne písať svoju históriu v roku 1919, keď vznikol Československý Červený kríž. Od roku 1993 je SČK nástupníckou organizáciou ČsČK na území Slovenskej republiky s členstvom od roku 1919. Počas celého roku 2019 oslavuje svoje 100. výročie vzniku.

Do  kampane  sa môžete zapojiť formou rôznych aktivít:

Na materských školách

Výtvarná súťaž na tému: Poznám Červený kríž a jeho logo/ Moja najkrajšia spomienka na ČK

Informačná nástenka: Vytvorte si vlastnú nástenku. Je ideálne, ak je nástenka na miestach, kde má prístup čo najviac ľudí (vestibul materskej školy…). Skúste sa s nástenkou „pohrať“. Môže pripomínať dizajn Blogu, Webu, Facebooku, … jednoducho tak, aby na prvý pohľad upútala. Nezabudnite na Henryho Dunanta, fotky z aktivít. Na vytvorenie nástenky môžete využiť nami zaslané materiály.

Stretnutie s Dorotkou: Stretnutie je možné zrealizovať v spolupráci so SČK ÚzS Rožňava. 

 

Na základných školách

Do  kampane  sa môžete zapojiť formou rôznych aktivít:

Výtvarná súťaž na tému Poznám Červený kríž a jeho logo/ Moja najkrajšia spomienka na ČK

Informačná nástenka  ak chcete informovať spolužiakov o Červenom kríži/ Červenom polmesiaci a aktivitách Mládeže SČK, môžete to urobiť aj formou nástenky v škole. Je ideálne, ak je nástenka na miestach, kde má prístup čo najviac ľudí (vestibul školy…). Skúste sa s nástenkou „pohrať“. Môže pripomínať dizajn Blogu, Webu, Facebooku, … jednoducho tak, aby na prvý pohľad upútala. Nezabudnite na Henryho Dunanta, fotky z aktivít. Na vytvorenie nástenky môžete využiť nami zaslané materiály.

Besedy a prezentácie na témy  História a vznik SČK – 100 rokov spolu pomáhame, Prvá pomoc

 

Fotografie z uskutočnených aktivít, poprípade z vašich krúžkov nám môžete zasielať emailom na adresu roznava@redcross.sk. Výtvarné práce na adresu: Slovenský Červený kríž, územný spolok Rožňava, Pionierov 8, 048 01 Rožňava. Vyhodnotenie vašich aktivít bude 01.04.2019. Všetky fotografie budú uverejňované  na našej stránke roznava.redcross.sk. Zo zaslaných výtvarných prác bude vytvorená nástenka. Každá zapojená trieda bude odmenená.

Budeme veľmi radi, ak sa zapojíte aj do tohto ročníka a spoločne tak svetu opäť raz dáme vedieť, že najväčšia humanitárna organizácia na svete, je pripravená pomáhať a zmierňovať ľudské nešťastia a ľudia sa na ňu môžu kedykoľvek obrátiť.