Hodina o Červenom kríži a Červenom polmesiaci – vyhodnotenie

Hodina o Červenom kríži

Hodina o Červenom kríži má za cieľ upriamiť pozornosť na históriu Červeného kríža – najväčšej dobrovoľníckej organizácií na svete, na 7 základných princípov, na myšlienku humanity a činnosť Červeného kríža doma a vo svete. Za týmito slovami sa skrýva omnoho viac, ako sa na prvý pohľad zná. Aktuálna situácia doma i vo svete vyžaduje, aby sme všetci poznali význam 7 základných princípov  a aby sme ich nosili v našom srdci. Cieľom kampane bolo informovať mladých ľudí o aktivitách Červeného kríža vo svete a na Slovensku, podporovať humanitárne cítenie mladých ľudí, motivovať mladých ľudí, aby sa zapojili do aktivít SČK.

Ďakujeme Vám že ste sa aj vy stali súčasťou tejto kampane či už formou zaslania výtvarných prác, fotografií, stretnutiami alebo formou besied.

Sme veľmi radi, že ste sa zapojili aj do tohto ročníka a spoločne tak svetu opäť raz dáme vedieť, že najväčšia humanitárna organizácia na svete, je pripravená pomáhať a zmierňovať ľudské nešťastia a ľudia sa na ňu môžu kedykoľvek obrátiť.