Humanitárna pomoc

Humanitárna pomoc

Slovenský  Červený kríž poskytuje v rámci svojej činnosti Humanitárnu pomoc. Dňa 23.03.2016 bola poskytnutá humanitárna pomoc 5 člennej rodine.