Karneval

Karneval

Dňa 24.02.2015 sa v priestoroch Slovenského Červeného kríža územného spolku Rožňava uskutočnil karneval pre deti Domu Humanity a klientov Zariadenia opatrovateľskej služby.