Kurz Opatrovania

SČK úzs Rožňava otvára nový Kurz opatrovania so začiatkom 29.9.2014

KURZ OPATROVANIA

Slovenský Červený kríž Územný spolok Rožňava otvára „Kurz Opatrovania“ ktorý sa uskutoční v intervale od 29.09.2014 do 05.12.2014

Akreditácia: Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR č.  22929/2010 zo dňa 14. apríla 2011.

Rozsah výučby: 226 hod.

Miesto výučby:  odborná učebňa SČK, SZŠ Rožňava, NsP Sv.  
                            Barbory a.s. a sociálne zariadenia SČK

Forma kurzu: prebieha denne v poobedňajších hodinách

Cena: 225 €  

Možnosť 5 splátok