Kurz opatrovania

Kurz opatrovania

KURZ OPATROVANIA

Slovenský Červený kríž Územný spolok Rožňava otvára „Kurz Opatrovania“ ktorý sa uskutoční v intervale od 19.01.2015 do 20.03.2015

Akreditácia: Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR č. 22929/2010 zo dňa 13. marca 2013.
Rozsah výučby: 226 hod.
Miesto výučby: odborná učebňa SČK, SZŠ Rožňava, NsP Sv. 
Barbory a.s. a sociálne zariadenia SČK
Forma kurzu: prebieha denne v poobedňajších hodinách
Cena: 225 € 

Možnosť 5 splátok