Kurz prvej pomoci

Kurz prvej pomoci 

SČK úzs Rožňava otvára 8 hodinový Kurz prvej pomoci od 12.1.2015

8 hodinový kurz (doba platnosti 3roky)
• Skupiny v počte od 5 do 10 osôb…………………………………………………….. 15 eur
• Skupiny v počte nad 10 osôb………………………………………………………….. 10 eur
• Doškolovanie 4 hod. každý rok ……………………………………………………….. 7 eur
• Individuálne školenie ……………………………………………………………………. 22 eur

Čo získate iba u nás ?
• Európsky certifikát platný všade vo svete
• Právne a odborné krytie povinnosti zabezpečiť prvú pomoc podľa zákona č.124/2006
• Naučíme Vám zachovať chladnú hlavu a konať pri nehode a úraze
• Odbúrame bariéry z poskytovania prvej pomoci – strach z krvi, obavy ublíženia zranenému
• Čas, miesto a obsah prispôsobíme Vaším potrebám
• Tréning na elektronických modeloch všetkých vekových kategórií, s realistickým znázornením zranení
• Výučbu v príjemnom prostredí moderne zariadených učební pod vedením kvalifikovaných inštruktorov
• Simulácie nehód a ich riešenia v outdoore
• Dáme Vaším pracovníkom niečo, čo využijú všade: v rodine i na pracovisku, na služobných cestách, firemných akciách, na dovolenkách, v záhrade, v domácnosti, pri športe
• Modelové situácie, aplikované na potreby firmy, aj vo forme teambuildingu
• Termíny kurzov stanovujeme podľa požiadaviek klientov.

Počet učastníkov v kurze už od 5 osôb!