Letný kurz opatrovania

Kurz Opatrovania

Slovenský Červený kríž územný spolok Rožňava otvára dňa 15.07.2015 letný Kurz opatrovania.

Rozsah výučby
226 vyučovacích hodín

Forma výučby

každý pracovný deň, výučba prebieha v doobedňajších aj poobedňajších hodinách

Cena
 225 €, možná platba na splátky.