Odber krvi v spolupráci s Kauflandom

SČK úzs Rožňava v spolupráci s obchodným domom Kaufland v Rožňave zrealizuje dňa 25.9.2014 dobrovoľný bezpríspevkový odber krvi zamestnancov obchodného domu. 

Darovanie krvi môže v mnohých prípadoch zachrániť ľudský život. Rýchla transfúzia krvi je veľmi dôležitá pre pacientov po nehode, úraze alebo ťažkej operácii. Práve pre tento účel SČK spolupracuje so spoločnosťou Kaufland Slovenská republika v.o.s., ktorá dlhodobo propaguje a realizuje bezpríspevkové darovanie krvi zamestnancov prevádzok obchodných domov Kaufland vo viacerých mestách na území Slovenskej republiky. 

SČK úzs Rožňava v spolupráci s obchodným domov Kaufland v Rožňave zrealizuje dňa 25.9.2014 dobrovoľný bezpríspevkový odber krvi zamestnancov obchodného domu.