Pomáhame potravinami

10.10. 2014 Kaufland a Slovenský Červený kríž spoločne organizujú prvý ročník charitatívnej celoslovenskej zbierky potravín. 

10.10. 2014 Kaufland a Slovenský Červený kríž spoločne organizujú prvý ročník charitatívnej celoslovenskej zbierky potravín. 

Vo všetkých obchodných domoch Kaufland v tento deň stretnete dobrovoľníkov Slovenského Červeného kríža, ktorým môžete odovzdať potraviny a tak pomôcť ľuďom.