Pomáhať treba

Ukážky prvej pomoci

Mládež Slovenského Červeného kríža na prelome mesiacov Máj a Jún organizovala projekt "Pomáhať treba" zameraný na oboznámenie žiakov základných škôl so základmi prvej pomoci.