Posedenie pod jedličkou

Posedenie pod jedličkou

18.12.2015 sa uskutočnilo pre klientov Domova sociálnych služieb a Zariadenia opatrovateľskej služby posedenie pod jedličkou.