Príprava darčekov pre bezpríspevkových darcov

Príprava darčekov pre bezpríspevkových darcov krvi

Mládež Slovenského Červeného kríža prípravovala darčeky pre bezpríspevkových darcov krvi.