Ródeo Muráň

Ródeo Muráň

V dňoch 22.07.2016 a 23.07.2016 sa konalo podujatie Ródeo Muráň, kde dobrovoľníci Slovenského Červeného kríža vykonávali zdravotný dozor.