Školenie učiteľov zdravotníkov

SČK úzs Rožňava si Vás dovoľuje pozvať na školenie učiteľov a zdravotníkov, ktoré sa uskutoční dňa 17 a 18.9.2014 

SČK územný spolok Rožňava počas roka organizuje bezplatné školenie prvej pomoci učiteľov zdravotníkov na materských, základných a stredných školách  v okrese Rožňava. Školenie sa uskutoční dňa 18.09.2014 /štvrtok/ od 9.00 do 12.30 hod. v priestoroch odbornej učebne SČK úzs Rožňava, Pionierov 8, Rožňava. 

Cieľom školenia je pripraviť učiteľov zdravotníkov na poskytovanie prvej pomoci pri úrazoch, ktoré môžu nastať vo Vašom školskom zariadení, ale aj pomôcť učiteľom zdravotníkom pri celoročnej príprave žiakov a študentov na súťaže družstiev mladých zdravotníkov a družstiev prvej pomoci. 

Prihlásiť učiteľov zdravotníkov na školenie prvej pomoci môžete na telefónnom čísle 058/732 13 60 alebo 0903 993 338 v pracovných dňoch od 7.00 do 15.00 hod., e-mailom roznava@redcross.sk.